Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u aangeschafte product dan wel afgenomen diensten of contracten. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk.

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product of de afgenomen dienst niet de eigenschappen heeft of aan de kwaliteit voldoet die u op grond van de koopovereenkomst, dienstbeschrijving of factuur mocht verwachten.

Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wilt u een klacht indienen? Neem dan contact met ons op.