Privacy Statement

NetServe respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u hen verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt met uw toestemming en NetServe zal uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden.

NetServe gebruikt de verzamelde gegevens om haar online bezoekers de volgende diensten te leveren:

Informatieverstrekking over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Mocht u dit niet langer op prijs stellen, stuurt u dan een e-mail naar info@netserve.nl.

Gegevens over het gebruik van de website van NetServe en de feedback die zij krijgt van haar bezoekers helpt haar om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Via onze website verzamelen wij informatie over u

Onze website verzamelt op een aantal manieren informatie over u en/of uw organisatie. Het gaat om het volgende:

-        Cookies; voor meer informatie, zie de informatie over cookies (hieronder) en het cookie statement

-        Uw naam en emailadres als u zich abonneert op onze nieuwsbrief. Wij slaan deze gegevens vervolgens op in ons nieuwsbrievensysteem, waar ze worden bewaard zolang u zich niet uitschrijft.

-        Uw naam, emailadres en eventueel de naam van uw organisatie en telefoonnummer, als u ons contactformulier invult. De aard van het contactverzoek dicteert hoe lang wij deze gegevens bewaren. 

-        Na opgave van onze Administratie kunt een link ontvangen naar een pagina waar wij nog meer gegevens over uw organisatie van u vragen. Die informatie is specifiek voor nieuwe klanten.

NetServe verkoopt uw gegevens niet
NetServe zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. NetServe spreekt met werknemers en ingeschakelde derden mondeling of schriftelijk af dat zij vertrouwelijk met uw gegevens dienen om te gaan.

NetServe gaat zorgvuldig met uw gegevens om
NetServe waardeert uw vertrouwen en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Inzage
U mag NetServe vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u NetServe verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen NetServe in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Indien u nog vragen heeft over het Privacy Reglement van NetServe, dan kunt u een e-mail sturen naar info@netserve.nl. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft het recht op correctie van uw gegevens. Dit Privacy Reglement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van het Privacy Reglement publiceren wij op deze pagina.